Ik sta organisaties bij op het gebied van grondzaken, gebieds-ontwikkeling en woningbouwprocessen. Hieronder zijn voorbeelden van onderwerpen weergegeven waarvoor ik kan ondersteunen, begeleiden of werkzaamheden op mij kan nemen. Dat kan op advies-, interim- of projectbasis zijn. Heeft u advies of ondersteuning nodig op een van onderstaande gebieden? Of wilt u er meer over weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op.

Verliep de controle van de jaarrekening voor het onderdeel grondexploitaties door de accountant vorig jaar moeizaam?

 

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij de verantwoording van grondzaken en wilt u het jaarrekeningtraject op dit gebied beter laten verlopen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Download
Discussie over hoogte grondprijzen
Download hier het artikel van 3 januari 2022 "Discussie over hoogte grondprijzen; de ontwikkeling van de woning- en grondprijzen en de pogingen om wonen betaalbaar te houden".
We hebben enerzijds te maken met sterk stijgende woning- en grondprijzen. Anderzijds hebben we diverse ambities om wonen betaalbaar te houden en aan te passen op de actuele maatschappelijke vraagstukken. Dit leidt tot een spagaat die tot gevolg kan hebben dat de woningmarkt nog verder vastloopt. We zullen weloverwogen keuzes moeten maken hoe we hiermee omgaan.
Discussie over hoogte van de grondprijze
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Bekijk hieronder mijn bij Skillstown opgenomen webinar "van wooncrisis naar coronacrisis" van april 2020. In het webinar bespreek ik wat de invloed kan zijn van het coronavirus op onze gebiedsontwikkelingen en hoe we daar via ons grondbeleid en de bedrijfsvoering in de grondexploitaties op kunnen anticiperen.

Onderstaande figuur gebruik ik om in één overzicht de belangrijkste kaders rondom grondzaken en in gebiedsontwikkelingen bij een gemeente weer te geven. Ik heb het overzicht gemaakt voor een workshop grondzaken in een sessie "de Raad op Zaterdag", georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Grondbedrijven.